Dự án chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Karo phát động chương trình ủng hộ quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Kể từ ngày 15-6 đến hết 31-7-2021, chương trình ‘Vuông tròn yêu thương – Cùng góp 2.000 đồng/mỗi túi bánh vào quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 của Richy – Karo được diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc đẩy lùi COVID-19 cùng cả […]

Chưa được phân loại

Bài viết mới